Chồng hiến thận cho vợ để tận hưởng từng ngày trước khi cô mất

Biết rằng vợ có thể ra đi bất cứ lúc nào, người chồng Singapore đã cố gắng để mỗi ngày sống của chị đều ý nghĩa, trọn vẹn. 

 
 
Về đầu trang