Trắc nghiệm bạn coi trọng tiền bạc, sự nghiệp hay tình yêu

Bạn hiện tại là người đặt tiền, tình yêu hay sự nghiệp lên trên hết?

Đá banh 'tình yêu' Đá banh 'tình yêu'

Tôi muốn lưu giữ những giây phút cùng chơi bóng với con gái để cháu hiểu được tình yêu của ba mẹ dành cho.

Đá banh 'tình yêu'

Tôi muốn lưu giữ những giây phút cùng chơi bóng với con gái để cháu hiểu được tình yêu của ba mẹ dành cho.
Được hợp tác bởi:
 
 
Về đầu trang