Chấp nhận rằng bạn không thể "sửa chữa" bạn đời, chấp nhận rằng bạn đời không hoàn hảo... Sự chấp nhận sẽ giúp bạn vượt qua những mặt trái của Xem thêm
 
 
Về đầu trang