Dịch vụ thuê trai đẹp làm 'bạn ngủ'

Những nhân viên nam của dịch vụ ngủ cùng được gọi là 'chú cừu', tất cả đều đẹp trai và có tuổi đời từ 20 đến 30.
 
 
Về đầu trang