Cách mẹ Việt xi con khiến mẹ Tây ngạc nhiên

Các mẹ Tây ngạc nhiên vì trẻ Việt không dùng bỉm từ rất sớm, chỉ nhờ thói quen "xi".
 
 
Về đầu trang