Những ông chồng bị vợ sỉ nhục chốn phòng the

Gần gũi vợ hơn một phút đã "hết tiền", chưa dứt cảm giác bẽ bàng, anh Viễn chết lặng khi vợ thẳng tay tát rồi lầm bầm "vô tích sự".
 
 
Về đầu trang