Cuộc sống rộn tiếng cười trong gia đình Nghệ An có 15 con

Để gọi các con ăn cơm, vợ chồng anh Thịnh dùng chuông lắc. Có bữa ăn xong, cả nhà mới phát hiện thiếu một đứa.