Những ông chồng bị vợ hành chốn phòng the

Gần gũi vợ hơn một phút đã "hết tiền", anh Viễn chết lặng khi vợ thẳng tay tát rồi lầm bầm "vô tích sự".
 
 
Về đầu trang