3 vợ tỷ phú giỏi giang không cần 'ăn bám' chồng

Trước khi lấy các tỷ phú Mark Zuckerberg, Sergey Brin... Priscilla Chan, hay Salma Hayek đều có sự nghiệp riêng rất phát triển.