Làm sao khi tôi luôn ghen mất kiểm soát mỗi lúc chồng đi nhậu?

Cứ mỗi lúc chồng đi nhậu về khuya là tôi lại ghen không thể kiểm soát và thường sẽ chiến tranh lạnh mấy ngày.

 
 
Về đầu trang