Mẹo mở cửa khi quên chìa khóa  

Thẻ ATM có thể dễ dàng lách vào khe cửa để lẩy chốt khóa văng ra.