Gián sống được phải có nước. Tìm tất cả các nguồn nước rò rỉ trong nhà bạn và sửa chữa chúng.
Biết thêm một ngôn ngữ là sống thêm một cuộc đời, và dù học phí không rẻ thì nó đáng đồng tiền bát gạo.
 
 
Về đầu trang