Ba tờ giấy mỏng biến thành lưỡi dao cắt được mọi thứ trong nhà  

Bạn có tin những tờ giấy mỏng manh có thể cắt được đường ống nước, quả dừa, thắt lưng da.