Xây nhà ống trên diện tích 50 m2 cho 3 con sống chung

Mỗi tầng chỉ có một WC để tiết kiệm kinh phí và tăng diện tích phòng ngủ.
Trang trí theo màu
 
 
 
Về đầu trang