Một người bạn chia sẻ với tôi, nên phun nhẹ nước máy lên cây để tránh lá bị cháy khi trời nắng lên đột ngột sau mưa.
Trang trí theo màu
 
 
 
Về đầu trang