Đổ bê tông cho nhà mái bằng 48 m2 hết bao tiền

Nhà tôi mái tôn, hay bị dột nên tôi muốn nâng cấp thành nhà mái bằng có thêm tum.
Trang trí theo màu
 
 
 
Về đầu trang