Tôi muốn mua một căn hộ mới ở tầng 30 nhưng vợ tôi phản đối vì lo gió mạnh, áp suất cao, khó thở...
Trang trí theo màu
 
 
 
Về đầu trang