Thứ năm, 15/12/2016 | 09:56 GMT+7
|
Thứ năm, 15/12/2016 | 09:56 GMT+7

Chuyện gì xảy ra khi bố mẹ hoán đổi vị trí cho con

Loạt minh họa vui về một ngày bố mẹ "trở thành" con, đi chơi về muộn, không chịu ăn, ngồi lỳ xem TV...

Chuyện gì xảy ra khi bố mẹ hoán đổi vị trí cho con  
 
Chuyện gì xảy ra khi bố mẹ hoán đổi vị trí cho con  
 
Chuyện gì xảy ra khi bố mẹ hoán đổi vị trí cho con  
 
Chuyện gì xảy ra khi bố mẹ hoán đổi vị trí cho con  
 
Chuyện gì xảy ra khi bố mẹ hoán đổi vị trí cho con  
 
Chuyện gì xảy ra khi bố mẹ hoán đổi vị trí cho con  
 
Chuyện gì xảy ra khi bố mẹ hoán đổi vị trí cho con  
 
Chuyện gì xảy ra khi bố mẹ hoán đổi vị trí cho con  
 
Chuyện gì xảy ra khi bố mẹ hoán đổi vị trí cho con  
 

Vương Linh (Theo Bright Side)