Thứ bảy, 15/7/2017 | 09:00 GMT+7
|
Thứ bảy, 15/7/2017 | 09:00 GMT+7

Con đường D - thiên tài logic

con-duong-d-thien-tai-logic


Bạn thuộc kiểu thiên tài logic, là người biết lập luận, có lý lẽ. Bất cứ việc gì bạn cũng có lời giải thích hợp lý và khả năng phán đoán hơn người. Từ một bạn có thể nhìn xa trông rộng đến tận 10. 

Lĩnh vực phù hợp với bạn là các công việc đòi hỏi sự hoàn hảo như kinh doanh, chính trị, nghiên cứu khoa học...

Xem thêm:

con-duong-ngan-nhat-cho-thay-ban-thien-tai-trong-linh-vuc-nao con-duong-ngan-nhat-cho-thay-ban-thien-tai-trong-linh-vuc-nao-1 con-duong-ngan-nhat-cho-thay-ban-thien-tai-trong-linh-vuc-nao-2

Bảo Nhiên

Sản phẩm liên quan

Gửi câu hỏi tư vấn Tại đây.