Nhìn tủ sách, đoán ngay được tính cách chủ nhà

Nếu thích xếp sách theo chủ đề, chủ nhà là người luôn bận rộn, có quá nhiều việc để làm.