Thứ sáu, 14/2/2014 | 06:14 GMT+7
|
Thứ sáu, 14/2/2014 | 06:14 GMT+7

Phụ kiện yêu thích tiết lộ ưu điểm của bạn

Phụ kiện nào trong số các loại sau có ý nghĩa nhiều nhất đối với bạn.

5-5617-1392196160.jpg 2-7850-1392196161.jpg
1-6296-1392196161.jpg 3-5423-1392196161.jpg
4-8932-1392196161.jpg  

* Bạn xem đáp án bằng cách bấm vào hình vẽ

Khánh Linh

Gửi câu hỏi tư vấn Tại đây.