Có nên mua đất chưa có sổ riêng?

Vợ chồng tôi đang làm ở Hà Nội.  Chúng tôi để dành được hơn 800 triệu.

 

Trẻ miền núi lần đầu được học trên máy tính bảng

Gần 80 em nhỏ người dân tộc thiểu số lần đầu được chạm tay lên màn hình máy tính bảng để lướt Internet, tìm tư liệu học tập.