Cặp vợ chồng sống tằn tiện như sinh viên để mua nhà ở Singapore

Nhờ để dành nửa già thu nhập mà hai năm sau ngày cưới, cặp vợ chồng trẻ đã mua được căn hộ 5 phòng.