6 câu hỏi biết bạn có thiết kế bàn thờ hợp lý

Đặt bàn thờ ở gần cửa sổ hay góc kín gió, dùng đèn vàng hay trắng ở khu vực này là hợp lý?

 
 

Mẹ dùng chiêu 've sầu thoát xác' trị con bám như keo

Bị con quấn đến mức không thể ăn được cơm, một người mẹ ở Chile đã làm hai cái chân giả đặt bên cạnh con những lúc khẩn cấp.
Trang trí theo màu