Cháu là con đầu nên được quan tâm chiều chuộng từ bé và gần đây, cháu rất hay ăn vạ, gào thét ghê gớm.
 
 
Về đầu trang