Bố mẹ trả lời sai 11 câu này, con dễ có nguy cơ bị xâm hại

Bạn sẽ làm gì khi thấy con nghịch bộ phận sinh dục, trả lời con như thế nào khi bé hỏi: "Con được sinh ra từ đâu"...