Những sai lầm của cha mẹ làm hỏng con cái

Nhiều cha mẹ cho rằng thông minh sẽ tạo nên khác biệt và khiến trẻ tin rằng mình như vậy. Tuy nhiên, trẻ sẽ trở nên tự phụ.
 
 
Về đầu trang