Ngày đầu con đến lớp, điện thoại của ba mẹ online liên tục, tivi ở nhà ông bà cũng không tắt để theo dõi mọi hoạt động của con.
 
 
Về đầu trang