Chế độ ăn phù hợp cho người sỏi thận

Người sỏi thận cần ăn nhạt, hạn chế tối đa lượng muối hấp thụ vào cơ thể, uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày...