Thứ sáu, 30/12/2016 | 20:28 GMT+7
|
Thứ sáu, 30/12/2016 | 20:28 GMT+7

Sức mạnh của di truyền trong các gia đình 3-4 thế hệ

Ba, bốn thậm chí năm thế hệ cùng xuất hiện trong một bức ảnh, theo những cách hết sức đáng yêu.

Sức mạnh của di truyền trong các gia đình 3-4 thế hệ  

Nào, cả nhà cùng uống!

 
Sức mạnh của di truyền trong các gia đình 3-4 thế hệ  

Noi bước ông cha.

 
Sức mạnh của di truyền trong các gia đình 3-4 thế hệ  

Cha nào con nấy.

 
Sức mạnh của di truyền trong các gia đình 3-4 thế hệ  

Nụ hôn ba thế hệ.

 
Sức mạnh của di truyền trong các gia đình 3-4 thế hệ  

Bốn thế hệ trong một góc chụp nghiêng, giữa người trẻ nhất và già nhất cách nhau 80 tuổi.

 
Sức mạnh của di truyền trong các gia đình 3-4 thế hệ  

Bốn thế hệ thu nhỏ trong một bức ảnh.

 
Sức mạnh của di truyền trong các gia đình 3-4 thế hệ  

Nét giống nhau không khó nhận ra trong gia đình 4 thế hệ. 

 
Sức mạnh của di truyền trong các gia đình 3-4 thế hệ  

Gia đình có 6 thế hệ là nữ.

 
Sức mạnh của di truyền trong các gia đình 3-4 thế hệ  

5 thế hệ trong một bức hình, lần lượt là 93 tuổi, 72 tuổi, 50 tuổi, 28 tuổi và 0,5 tuổi.

 
Sức mạnh của di truyền trong các gia đình 3-4 thế hệ  

Một gia đình có ba thế hệ song sinh.

 
Sức mạnh của di truyền trong các gia đình 3-4 thế hệ  

Ba thế hệ lính cứu hỏa.

 
Sức mạnh của di truyền trong các gia đình 3-4 thế hệ  

Bốn thế hệ trong ngày trọng đại.

 

Bảo Nhiên
Theo Boredpanda