Chủ nhật, 30/4/2017 | 07:28 GMT+7
|
Chủ nhật, 30/4/2017 | 07:28 GMT+7

Người sáng tạo nhìn cuộc đời khác thường thế nào

Sức mạnh của trí tưởng tượng giúp người sáng tạo có thể nghĩ và làm những điều người bình thường không hình dung nổi.

Người sáng tạo nhìn cuộc đời khác thường thế nào  
 
Người sáng tạo nhìn cuộc đời khác thường thế nào  
 
Người sáng tạo nhìn cuộc đời khác thường thế nào  
 
Người sáng tạo nhìn cuộc đời khác thường thế nào  
 
Người sáng tạo nhìn cuộc đời khác thường thế nào  
 
Người sáng tạo nhìn cuộc đời khác thường thế nào  
 
Người sáng tạo nhìn cuộc đời khác thường thế nào  
 
Người sáng tạo nhìn cuộc đời khác thường thế nào  
 
Người sáng tạo nhìn cuộc đời khác thường thế nào  
 
Người sáng tạo nhìn cuộc đời khác thường thế nào  
 

Vương Linh (Theo Bright Side)