Thứ sáu, 2/12/2016 | 09:08 GMT+7
|
Thứ sáu, 2/12/2016 | 09:08 GMT+7

Chọn nhẫn phù hợp với bàn tay và hoàn cảnh

Không nên đeo đồng thời nhiều nhẫn làm từ các chất liệu khác nhau hay có các màu sắc khác nhau, Bright Side khuyến cáo.

Chọn nhẫn phù hợp với bàn tay và hoàn cảnh  
 
Chọn nhẫn phù hợp với bàn tay và hoàn cảnh  
 
Chọn nhẫn phù hợp với bàn tay và hoàn cảnh  
 
Chọn nhẫn phù hợp với bàn tay và hoàn cảnh  
 
Chọn nhẫn phù hợp với bàn tay và hoàn cảnh  
 
Chọn nhẫn phù hợp với bàn tay và hoàn cảnh  
 
Chọn nhẫn phù hợp với bàn tay và hoàn cảnh  
 

Hoàng Anh