Thứ tư, 16/11/2016 | 16:27 GMT+7
|
Thứ tư, 16/11/2016 | 16:27 GMT+7

Dấu hiệu cà chua, bắp cải bị bón nhiều phân đạm

Tránh quả cà chua có vỏ dày vì trong ruột sẽ chứa nhiều phân đạm. Làm tương tự với bắp cải hoặc các loại rau khác.

Dấu hiệu cà chua, bắp cải bị bón nhiều phân đạm  
 
Dấu hiệu cà chua, bắp cải bị bón nhiều phân đạm  
 
Dấu hiệu cà chua, bắp cải bị bón nhiều phân đạm  
 
Dấu hiệu cà chua, bắp cải bị bón nhiều phân đạm  
 
Dấu hiệu cà chua, bắp cải bị bón nhiều phân đạm  
 
Dấu hiệu cà chua, bắp cải bị bón nhiều phân đạm  
 
Dấu hiệu cà chua, bắp cải bị bón nhiều phân đạm  
 
Dấu hiệu cà chua, bắp cải bị bón nhiều phân đạm  
 
Dấu hiệu cà chua, bắp cải bị bón nhiều phân đạm  
 
Dấu hiệu cà chua, bắp cải bị bón nhiều phân đạm  
 
Dấu hiệu cà chua, bắp cải bị bón nhiều phân đạm  
 
Dấu hiệu cà chua, bắp cải bị bón nhiều phân đạm  
 
Dấu hiệu cà chua, bắp cải bị bón nhiều phân đạm  
 

Bảo Nhiên
Theo Brightside

Sản phẩm liên quan