Cứ đến cuối tuần con lại xin bố mẹ cho đi lái ôtô mô hình trong khu vui chơi trẻ em.
Được hợp tác bởi: